REGULAMIN PROMOCJI „RABAT 6% ZA POLUBIENIE”

Organizator promocji

 1. Organizatorem promocji jest: spółka działającą pod nazwą Bridartis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wesołowie, gmina Zakliczyn, powiat Tarnowski, woj. Małopolskie, adres: Wesołów 47, 32-840 Zakliczyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000835936, NIP: 8733275091, REGON: 38585315800000; (Dalej zwany „Organizator”)

Zasady Promocji

 1.  Aby wziąć udział w promocji, należy zdobyć jeden z dwóch kodów rabatowych uprawniających do skorzystania odpowiednio z:
  1. 6% rabatu na zakupy w sklepie on-line Aureli.pl (https://Aureli.pl) (Do zdobycia za polubienie profilu firmy na portalu Facebook)
 2. Aby otrzymać kod rabatowy w promocji 6% za polubienie, należy polubić fan page organizatora w serwisie społecznościowym facebook (https://www.facebook.com/Aureli/) i zgłosić się do organizatora po kod rabatowy drogą mailową, pisząc na adres: info@Aureli.pl
 3. Kod rabatowy zostanie przesłany na podany adres e-mail po weryfikacji przez Organizatora.
 4. Kod rabatowy należy zapisać w bezpiecznym miejscu aż do czasu jego wykorzystania.
 5. Kody i promocje nie łączą się. Jeden kod rabatowy można wykorzystać jeden raz na jeden adres e-mail i dla jednego klienta.
 6. Kod rabatowy 6% liczony jest na produkty bez kosztów przesyłki.
 7. Kody rabatowe można realizować od 03.11.2019r do czasu ogłoszenia zakończenia promocji, podanego w niniejszym regulaminie, minimum 2 tygodnie przed zakończeniem promocji.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania rabatu jeśli osoba korzystająca z rabatu w momencie składania zamówienia nie będzie już lubić profilu firmy.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika Promocji jest Organizator.
 2. Dane uczestnika promocji przetwarzane będą zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności i Regulaminie serwisu Aureli.pl
 3. Danymi niezbędnymi do celów realizacji Promocji i postanowień Regulaminu są: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres e-mail, oraz inne dane niezbędne do realizacji wysyłki takie jak numer telefonu i adres dostawy/zamieszkania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji i otrzymania kodu rabatowego.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji zastosowanie mają ogólne reguły reklamacji serwisu Aureli.pl

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie regulamin-promocji-rabat-6-za-polubienie-na-facebooku
 2. Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w promocji jest dobrowolny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 6. Zmiany mogą dotyczyć:
  1. przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji,
  2. zmiana wysokości rabatu.
 7. Zmiany dotyczyć mogą tylko nowych uczestników promocji, którzy nie otrzymali jeszcze swojego kodu.